gress banketten.jpg

BANKETTEN

Dagen avsluttes i festlig lag på Nova Spektrum (Norges Varemesse) på Lillestrøm. 

Siden messen i år er i august, vil vi ha fokus på å ha en mer sommerlig fest!

Tema er under utarbeidelse, mer informasjon kommer.