gress grønnsaker_edited_edited.jpg

BLI LEVERANDØR

Leverandører til GRESS GRUPPEN får tilgang på en stor potensiell kundegruppe og vi jobber kontinuerlig med å bygge gode og strategiske relasjoner til hver enkelt leverandør.

Våre medlemmer representerer noen av de sterkeste merkevarer innen hotell, restaurant, kantine, rederi og servicenæringen. Leverandører til GRESS spiller en viktig rolle når det gjelder å skape gode kundeopplevelser, som igjen bidrar til å styrke våre medlemmers merkevarer.

Om din virksomhet har produkter eller tjenester som vil styrke vår posisjon ytterligere ber vi om at dere tar kontakt på post@gress.no.

Prosessen for å bli leverandør til GRESS er som oftest slik:

  1. Behov identifiseres av medlemmene eller av vårt innkjøpsteam.

  2. Innkjøpsteamet vurderer hvordan behovet skal dekkes.

  3. GRESS etablerer et prosjekt team som forestår en anbudsprosess.

  4. Aktuelle leverandører prekvalifiseres og inviteres til å delta i anbudsprosessen.

  5. Beste leverandør(er) inviteres til å signere en leverandør-/rammeavtale med GRESS.

  6. Valgt(e) leverandør(er) "onboardes". Leverandøren gis tilgang til å integrere / publisere avtale- produkter/tjenester i GRESS NET.

  7. Bestillere / ansatte hos våre medlemmer kan nå bestille varer og tjenester basert på medlemmets behov.