top of page
Gress compass group mat 2.jpg

Compass Group

Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester. Konsernet har mer enn 500 000 ansatte i over 50 land og leverer service i verdensklasse på mer enn 50 000 steder rundt om i verden. Compass Group er med dette verdens sjette største private arbeidsgiver.

   Compass Group i verden – Et globalt selskap med lokal touch.

Compass Group har sitt hovedkontor i Chertsey utenfor London, og ble etablert i England i 1941. Compass Group representerer en rekke sterke konsepter og brands. I Norge har vi vært etablert siden 1961, og består i dag av disse tjenester og konsepter:

  • Eurest – Måltidstjenester

  • Eurest Services – Facility Management tjenester

  • Eurest Konferanse og Selskap – Konferanse– og selskapstjenester

  • Medirest – Drift av pasienthotell og rehabiliteringssentre

  • ESS Support Services – Forpleiningstjenester Offshore

Compass Group har vært medlem av GRESS GRUPPEN AS siden oppstart i 1997 og ca. 70% av Compass Group sitt innkjøp gjøres i dag gjennom GRESS avtaler. Samtidig gir innkjøpssystemet GRESSNET oss en unik mulighet til å styre varekjøpet slik at avtalelojaliteten blir høy.

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside her

bottom of page