top of page
< Back

Compass Group

Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester. Konsernet har mer enn 500 000 ansatte i over 50 land og leverer service i verdensklasse på mer enn 50 000 steder rundt om i verden. Compass Group er med dette verdens sjette største private arbeidsgiver.

Compass Group i verden – Et globalt selskap med lokal touch.

Compass Group har sitt hovedkontor i Chertsey utenfor London, og ble etablert i England i 1941. Compass Group representerer en rekke sterke konsepter og brands. I Norge har vi vært etablert siden 1961, og består i dag av disse tjenester og konsepter:

  • Eurest – Måltidstjenester

  • Eurest Services – Facility Management tjenester

  • Eurest Konferanse og Selskap – Konferanse– og selskapstjenester

  • Medirest – Drift av pasienthotell og rehabiliteringssentre

  • ESS Support Services – Forpleiningstjenester Offshore

Compass Group har vært medlem av GRESS GRUPPEN AS siden oppstart i 1997 og ca. 70% av Compass Group sitt innkjøp gjøres i dag gjennom GRESS avtaler. Samtidig gir innkjøpssystemet GRESSNET oss en unik mulighet til å styre varekjøpet slik at avtalelojaliteten blir høy.

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside her.

bottom of page