top of page

Acerca de

Gress-Gruppen

TEKNISK INFO

BYGGE- OG DEKORASJONSHØYDE, SEIL OG BANNERE

Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

BRANNERKLÆRING

Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. 

Vennligst les og signer brannerklæringsskjema »

BRUK AV MASKINSAG/PUSSEMASKIN OG LIGNENDE

Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.

GODSHÅNDTERING
SØPPEL
TEKNISKE SPØRSMÅL

For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.

Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

Tommy Svendsen
Tlf. +47 975 74 517
E-mail: ts@novaspektrum.no

bottom of page