top of page

STRATEGISK INNKJØPS SAMARBEID

GRESS er en strategisk innkjøpssammenslutning for store virksomheter innen hotel, kantine, restaurant, rederi, flycatering og andre tilgrensende bransjer. Tradisjonelt er vi aller sterkest innen mat og drikke, men vi har utviklet oss til å tilby leverandøravtaler på et bredt spekter av produkter og tjenester. I gjennom årene har GRESS utviklet seg til å bli en profesjonell innkjøpsorganisasjon med en relativt omfattende programvare løsning for "purchase to pay" gjennom GRESSNET.

Vi går på jobb hver dag for å sikre at våre medlemmer får produkter og tjenester av høy kvalitet med de laveste prisene og de laveste totale kostnadene. Fra behov oppstår til transaksjonen er bokført og betalt.

Vi reduserer leverandørenes kostnader, øker omløpshastigheten i hele verdikjeden og skaper grunnlaget for den mest effektive verdikjeden fra råvare til sluttkunde. GRESS tilbyr leverandørene tilgang til stort volum, høy lojalitet til avtalene, en sentralstyrt innkjøpsorganisasjon med den slankeste verdikjeden fra råvare til sluttkunde og en felles e-handels portal, GRESSNET.NET.

 

Dette gjør at leverandørene går en ekstra mil for GRESS.
 

Virker dette interessant?

Ta kontakt med oss på post@gress.no eller ta direkte kontakt med vår leder Tor Tennvassås, e-post tor@gress.no eller mobil +47 917 52 463

bottom of page