top of page

Kundeservice

Kundeservice vare- og tjenesteleveranser


Henvendelser vedrørende vare- og tjenesteleveranser rettes til:

  1. Primærkontakt er den enkelte leverandør. De svarer på spørsmål om avvik, leveringsservice, sortiment, produkter, feil på faktura mv.
     

  2. Sekundærkontakt er innkjøpsavdeling i din bedrift. De svarer på spørsmål leverandørene ikke kan svare på.

Support på GRESSNET og oversikt over kontakter innkjøp hos hvert enkelt medlem.

GRESS er kundeservice for innkjøpsteamet og ledelsen hos våre medlemmer.

bottom of page