top of page

MISJON OG VISJON

GRESS misjon er å skape en sunnere markedsplass. ​

GRESS visjon er å skape den mest attraktive og pålitelige innkjøps sammenslutningen i HORECA bransjen ved så skape verdier for både medlemmer og leverandører.

bottom of page