top of page
Gress messa-2023 - WEB - Foto Svein Finneide-26_edited.jpg

HVA ER GRESS.NET?

GRESS.NET er Gress Gruppens ASs ehandels løsning for gruppens medlemmer og leverandører. Vi kaller det "Purchase to pay" løsning.

Her samles all informasjon knyttet til våre leverandør avtaler, for å sikre best mulig informasjonsflyt. Løsningen skaper trygghet og sørger for at logistikken fungerer optimalt mellom alle parter i verdikjeden.

Siden oppstarten har Gress Gruppen AS bidratt med volum, kompetanse og ressurser for å utvikle GRESS.NET til å bli en konkurransedyktig markedsplass med bransjetilpassede løsninger for bestillere, innkjøpere og leverandører.

GRESS har vært en viktig brikke for å styrke Gress Gruppen ASs lojalitet til leverandøravtalene, og har bidratt til å bringe lojaliteten til et høyt nivå.

Resultatet av dette ser vi gjennom kostnadsbesparelser, høy omløpshastighet, lavt svinn og effektivisering av administrative prosesser, både hos medlemmene, hos leverandørene og leverandørenes leverandører.

GRESS.NET støtter følgende hovedprosesser

Planlegging av bestillinger, menyplanlegging og bestillingslister

Bestilling av varer på leverandør- avtalene

Styring av tilgengelige varer for bestillere

Leverandører mottar bestilling i strukturert form

Varemottak, ordrematch og fakturakontroll - godkjenning

Automatisk prekontering, bokføring og betaling (integrasjon ERP)

GRESS.NET datastruktur

Leverandørene vedlikeholder alle produktdata og priser de har avtale på i GRESS.NET og i Matinfo via integrasjon eller direkte i løsningen.

GRESS sikrer at alle medlemmer har tilgang til alle avtaler og produkter i avtalene (master kataloger)

Medlemmene gir egne ansatte (bestillere) tilgang til de produktgruppene (kategorier) og produkter på artikkelnivå slik at ansatte kun bestiller godkjente produkter.

GRESS.NET består av følgende effektiviseringsverktøy

Intern kommunikasjon

Menybank med allergeninformasjon

Bestillingsfunksjon

Co2 informasjon

E-faktura

Rapportering i GRESS.NET og tilgang til GRESS ANALYTICS

Handlelister

Strukturert mottak av ordrer hos leverandørene

Håndterminaler

Varetellingsfunksjon

Kjedekontroll av sortiment

Kalkyleverktøy

Varemottak

Automatisk fakturakontroll og ordrematch

Ordrebekreftelser

Les mer om løsningen hos Horecamarket AS:
bottom of page