top of page

STRATEGIC PROCUREMENT COLLABORATION

PROCUREMENT COLLABORATION WITH GRESSNET PURCHASE TO PAY E-COMMERCE PLATFORM

Hjem
MEDLEMMER

MEDLEMMER

GRESS medlemmer har en samlet omsetning på ca. 22 MRD NOK i Norge og et innkjøpsvolum på ca. 3 MRD NOK via GRESS. Medlemmene samarbeider tett med GRESS og hverandre i GRESS GRUPPEN's strategisk innkjøpssammenslutning. Flere av medlemmene har en omfattende internasjonal virksomhet.

 

Les mer om våre medlemmer her:

SCANDIC HOTELS

RADISSON HOTEL GROUP

HURTIGRUTEN AS

Leverandører

LEVERANDØRER

GRESS GRUPPEN fremforhandler leverandøravtaler på vegne av våre medlemmer med en årlig verdi på ca. 3 MRD NOK. 

GRESS arbeider strukturert og systematisk for å være den mest attraktive kunden til våre leverandører. GRESS er en sentralstyrt innkjøpsorganisasjon der våre medlemmer har høy lojalitet til inngåtte avtaler. Leverandørene presenterer avtaleprodukter i vår e-handels plattform GRESSNET.NET. Ansatte på alle nivåer hos våre medlemmer bestiller avtaleproduktene i GRESSNET.NET. 

GRESS arbeider aktivt med leverandør- og kategoriutvikling i samarbeide med våre medlemmer og leverandører. Våre mål:

  • Høy omløpshastighet i hele verdikjeden fra råvare til sluttkunde

  • Høy leveringsservice, lave kostnader og lav kapitalbinding i den totale verdikjeden

  • Et grunnsortiment med få varelinjer som samtidig dekker grunnbehovet for våre medlemmer

  • Et utfyllende sortiment som er tilpasset medlemmenes kjedespesifikke behov. GRESS legger til rette for at kjedespesifikke varer kan kjøpes på samme sted som høyvolum artikler.

Summen av volum, struktur og samarbeidsform gjør at GRESS kan tilby leverandørene den enkleste verdikjeden i bransjen på et stort volum.

For å lese mer om å bli leverandør, klikk her

Noen nøkkeltall

22 MRD

3 MRD

55000

93 %

Medlemmenes årlige omsetning i Norge

MRD i årlig innkjøpsvolum via GRESS

leveringer til medlemmene pr år

Gjennomsnittlig loyalitet til leverandør-avtalene

OM GRESS GRUPPEN

GRESS GRUPPEN AS er en medlemsbasert innkjøpssammenslutning for store virksomheter med tilhørende e-handelsløsning GRESSNET.

GRESS har en profesjonell innkjøpsorganisasjon som fremforhandler leverandøravtaler med en årlig verdig på ca. 3 MRD NOK. Datterselskapet Horecamarket AS er ekslusiv agent for Millum AS og leverer GRESSNET og den ledende elektroniske markedsplassen Millum for HORECA markedet. Den elektroniske markedsplassen har et total handelsvolum på ca. 9 MRD NOK.

GRESS har medlemmer som Scandic Hotels, Radisson Hotel Group, Compass Group, Hurtigruten, Gate Gourmet, Torghatten, SSP, O’Learys, Norlandia Hotel Group og Bitastad. Våre medlemmer har en samlet omsetning på ca. 22 MRD NOK i Norge. GRESS Gruppen AS eies av Scandic HotelsCompass Group Norge og Radisson Hotel Group, hvor hver partner har en eierandel på 33%.
 

VISJON OG FORRETNINGSIDÉ

Vår visjon er at GRESS GRUPPEN skal være den mest attraktive innkjøpssammenslutningen for leverandører og medlemmer.

Vårt formål og forretningsidé er å bidra til økt lønnsomhet for våre medlemmer gjennom å etablere felles leverandøravtaler med leverandører på områder hvor dette er hensiktsmessig.

Forretningsgrafer
OM GRESS GRUPPEN
Kontakt

KONTAKT

GRESS GRUPPEN AS

Foretaksregisteret: 978 678 947 MVA

Adresse: Brynsveien 18C, N-0667 Oslo

Sentralbord: +47 477 02 500

E-post: post@gress.no

Fakturaadresse: EHF 978678947

 

Kontakt

Ansatte i GRESS

Support GRESSNET

Kundeservice

  • Linkedin - svarte sirkelen
Følg oss på LinkedIn
arrow&v

Takk for melding!

bottom of page