top of page

Acerca de

Gress-Gruppen

HENTING AV OVERSKUDDSMAT FRA GRESS-MESSEN

Gress-Gruppen
GI OVERSKUDDSMAT FRA MESSEN EN NY SJANSE!

GRESS GRUPPEN AS ønsker å legge til rette for redusert matsvinn, så om dere har mat til overs etter messen kan denne gis videre til et godt formål. Vi har derfor organisert henting av eventuell overskuddsmat:

OVERSKUDDSMATEN PAKKES GODT OG LEVERES V/PORT A1 FREM TIL KLOKKEN 16.30

Matsentralen kan ikke ta imot mat med brudd i forpakning. NB! Dette gjelder ikke grønnsaker og frukt.'

Matsentralen vil komme og hente dette, og gi det til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Matsentralen tar ikke imot uemballert mat eller kartonger som har blitt åpnet. Dette av hensyn til matsikkerhet. NB! Dette gjelder ikke grønnsaker og frukt.

Matsentralen Oslo ble stiftet i 2013 av Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Evangeliesenteret og IOGT. De redder overskuddsmat fra matbransjen og gir den gratis videre til over 120 ulike ideelle virksomheter på Østlandet, som igjen deler ut maten til mennesker i en vanskelig livssituasjon. I fjor omfordelte de rundt 1800 tonn mat, som tilsvarer hele 3,6 millioner måltider.

bottom of page