top of page

Acerca de

Gress-Gruppen

MONTERING- OG DEMONTRINGSTIDER

17. januar 2024
08:00 – 18:00

All montering og klargjøring av stands må gjøres ferdig 17. januar 2024

18. januar 2024 
08:00 – 10:00

Ferskvarer kan bringes inn før kl 10:00

MERKNAD

Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering. 

bottom of page