Acerca de

Image by Eugen Str

MONTERING- OG DEMONTRINGSTIDER

18. januar 2023 kl 08:00 – 18:00
All montering og klargjøring av stands må gjøres ferdig 18. januar 2023

19. januar 2023 kl 08:00 – 10:00
Ferskvarer kan bringes inn før kl 10:00

MERKNAD
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering. 

Adkomst messehaller under montering, se hallkart »

DEMONTERINGSTIDER

19. januar 2023 kl 16:00 – 22:00
20. januar 2023 kl 08:00 – 10:00